Resor: För resor längre än 20 kilometer från Kompetensakademin Norden AB:s kontor i Båstad, Stockholm och Västerås tillkommer kostnad för resor.

Vid flyg- och tågresor debiteras faktisk kostnad. Vid bilresor debiteras 4,50 kr/km. I förekommande fall debiteras även kostnad för övernattningar.

Kompetensakademin Norden AB strävar alltid efter att resa med det mest miljövänliga alternativet.

Genomförande: Vid genomföranden som sker efter kl. 17 på vardagar eller på helger/röda dagar tillkommer 20 % på offererat pris.

Fakturering: Alla utbildningar faktureras i sin helhet efter första kursdagen (steg 1).

Avbokning: Vid avbokning av hela grupper eller enskilda deltagare i en grupp senare än 30 dagar innan steg 1 debiteras fullt pris.

Ombokning: Vid ombokning senare än 30 dagar innan steg 1 debiteras 25 % av orderbeloppet som ombokningskostnad.

Betalningsvillkor: 30 dagar. Eventuell dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Alla priser är exklusive moms.

Rättigheter: Kompetensakademin Norden AB äger alla rättigheter till utbildningsmaterialet för SmartTime®, SmartMail®, SmartaMöten®, SmartaTeam®, eSmartTime®, eSmartMail® och eSmartaMöten®, och det får ej kopieras eller distribueras utan Kompetensakademin Norden AB´s medgivande.