Facebook Följ oss på linkedin

Möteseffektivitet SmartaMöten®

1 heldag + 1 halvdag, fördelat över 5-7 veckor

Effektiva möten - mötesteknik för bättre resultat med struktur och mål

Idag upptar interna möten mellan 25-50 % av tiden för många tjänstemän. Vissa möten saknar syfte, har inga tydliga mål eller saknar agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Känns det som om era möten tar tid och energi, istället för att leda verksamheten mot uppsatta mål? Vill ni se till att era möten blir effektiva med riktigt bra mötesteknik? Då har vi lösningen! Vi själva ser, och undersökningar styrker, att när vi arbetar med feedback och utvärdering av våra möten utvecklar vi mediokra möten, till att istället bli riktigt bra möten.

SmartaMöten® - mötespolicy är vägen till effektiva möten

SmartaMöten® är en 1,5 dagars kurs i möteseffektivitet där syftet är kortare eller färre möten, snabbare och tydligare beslut, bättre uppföljning och utvärdering av beslut och effektivare och roligare samarbete i mötesgruppen. Bra mötesteknik uppnås bl.a genom att formulera syfte och mål med mötena, skapa mötesstruktur och regler samt att se till att mötesinnehållet är rätt. Utbildningen i att skapa effektiva möten lämpar sig för alla typer av möten (digitala, fysiska, hybrida) och alla verksamheter.

Utbildning i mötesteknik med fokus på struktur och den som leder mötet 

SmartaMöten® kan genomföras med tre olika inriktningar: För mötesledare där vi lägger fokus på just den rollen, för en specifik grupp som vill förbättra sina möten eller för en "öppen grupp" som vill lära sig möteseffektivitet i allmänhet. 

NU ÄVEN ONLINE - eller kombinerat

Nu kan ni genomföra alla våra utbildningar online, t.ex. via Teams. Naturligtvis finns både teoridelen och den personliga coachningen med även här. Beroende på er verksamhet och era önskemål skräddarsyr vi utbildningen så upplägget passar er på bästa sätt. Varför inte kombinera där vi blandar onlineutbildning och utbildning på plats hos er?

Lean och 5S - metodik för en strukturerad och effektiv arbetsdag

I SmartaMöten® använder vi delar av Lean och 5S för att identifiera slöseri med tid och resurser, för att istället frigöra tid för kvalitet och värdeskapande arbetsuppgifter samt skapa ordning och reda och bra mötesstruktur på era möten.

IPU Profilanalys® - tillval till utbildningen

IPU Profilanalys® finns som tillval till denna utbildning. Då tillkommer tid för personliga återkopplingar av analysen. Kontakta oss för mer information.

Kursinnehåll i SmartaMöten®:

 • Mötespusslet, vilka olika delar behövs
 • Typ av möte: Fysiska, digitala och hybridmöten
 • Syfte - syftesövning
 • Mål/målstyrning
 • Innehåll och agenda
 • Protokoll och handlingsplan
 • OneNote, ett fantastiskt hjälpmedel för att samla dina mötesanteckningar digitalt
 • Tillgång till våra instruktionsfilmer i OneNote både under och efter utbildningen
 • Information-, diskussion- eller beslutspunkt
 • Riktlinjer och regler, före, under och efter mötet
 • Kalla rätt deltagare
 • Att hålla tider
 • Fatta bra och tydliga beslut
 • Rollen som ordförande, deltagare eller sekreterare
 • Olika personligheter är en styrka
 • Vad händer när gruppen är stressad
 • Workshops för att skapa syfte, innehåll och regler
 • Summering och utvärdering av möten
 • 9 nycklar för smarta möten, checklista
 • Digitala tekniska hjälpmedel