Facebook Följ oss på linkedin
Smarta team skapar team som enklare uppnår uppsatta mål

Gruppeffektivitet SmartaTeam®

IPU Profilanalys® + anpassat upplägg

Ledning-/arbetsgrupp blir ett team som enklare och snabbare når uppsatta mål

Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling. Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® ett enkelt verktyg att använda och ger långsiktiga effekter.

SmartaTeam® med IPU Profilanalys®

SmartaTeam® är en utbildning för en ledningsgrupp, arbetsgrupp eller annan grupp med syftet att stärka samarbetet och skapa effektiva team för att på ett enklare, snabbare och roligare sätt tillsammans nå gruppens mål. Utbildningen sker normalt i 2 steg, en personlig del och en gemensam del och anpassas till gruppen efter en inledande förstudie. Den personliga delen består av att samtliga deltagare genomför IPU:s profilanalys, och får dessutom en personlig återkoppling av den egna rapporten. Den är mycket omfattande och innehåller bla: Värde för organisationen, tips för bättre kommunikation, idealiska arbetsförhållanden, nycklar till motivation, råd till arbetsledningen och områden som kan utvecklas.
Omfattningen av gemensamma aktivitet kan vara allt ifrån en kort genomgång av allas profiler, till mer avancerade gruppövningar beroende på utbildningen syfte.

NU ÄVEN ONLINE - eller kombinerat

Nu kan ni genomföra alla våra utbildningar online, t.ex. via Teams. Naturligtvis finns både teoridelen och den personliga coachningen med även här. Beroende på er verksamhet och era önskemål skräddarsyr vi utbildningen så upplägget passar er på bästa sätt. Varför inte kombinera där vi blandar onlineutbildning och utbildning på plats hos er?

Utbildning som passar alla verksamheter

SmartaTeam® passar alla typer av verksamheter och anpassas med tid, upplägg och innehåll efter era förutsättningar beroende vilka mål ni har med utbildningen.

SmartMetoden®

Utbildningen genomförs enligt SmartMetoden®, teori, praktik, workshops, träning och uppföljning, för att ge ett långvarigt och bestående resultat.