Facebook Följ oss på linkedin

Personlig effektivitet Uppföljningsdag

1 heldag

Uppföljning hjälper dig att få dina nya vanor att bli bestående

Även bra arbetsmetoder behöver fördjupas och utvecklas. Oavsett om du bara vill behålla och förfina det du lärt dig, eller vill ta ett nytt steg och bli ännu bättre på smarta arbetsmetoder, så är våra uppföljningsdagar ett perfekt tillfälle.

Uppföljning/fördjupning för att jobba smartare

Våra uppföljningsdagar är en dag för dig och din grupp som tidigare genomfört någon av våra utbildningar. Syftet är att behålla och fördjupa sig i alla de delar vi gått igenom under kursen, och därigenom bli ännu bättre på att jobba smart, enkelt och effektivt, både enskilt och i grupp.

NU ÄVEN ONLINE - eller kombinerat

Nu kan ni genomföra alla våra utbildningar online, t.ex. via Teams. Naturligtvis finns både teoridelen och den personliga coachningen med även här. Beroende på er verksamhet och era önskemål skräddarsyr vi utbildningen så upplägget passar er på bästa sätt. Varför inte kombinera där vi blandar eSmartMail® med onlineutbildning och utbildning på plats hos er? 

Lean och 5S - metoder för strukurerade och effektiva arbetsvanor

På våra uppföljningsdagar använder vi delar av Lean och 5S för att fortsätta identifiera slöseri med tid och resurser, för att istället frigöra tid för kvalitet och värdeskapande arbetsuppgifter och bibehålla ordning och reda.

Upplägg och innehåll i utbildningen

Beror naturligtvis på vilken utbildning som genomförts tidigare. Konsulten och gruppen kommer gemensamt fram till vad de vill att dagen skall användas till och vad fokus skall vara.

Kursinnehåll på uppföljningsdagen:

  • Repetition av samtliga delar
  • Fördjupning/nya kunskaper
  • Diskussion/workshop i gruppen
  • Eget arbete
  • Personlig coachning/hjälp
  • Hur gå vidare och skapa rutiner själva
  • Egna önskemål/fokus